1. Mizarstvo Iskra Medvode 101.Trgovina Sončnica Ljubljana 201.Pečarstvo Fujan s.p. Ljubljana
2. Lik Kočevje Kočevje 102.Papirnica Kreda Ljubljana 202.Trgodom No.1 Kranj
3. Lesna šola Gorica Nova Gorica 103.Svetec d.o.o. Ljubljana Šentvid 203.Beta servis Ljubljana
4. Hoja Podpeč Podpeč 104.Papirnica Kocka Postojna 204.Bajec Ljudmila s.p. Domžale
5. Mizarstvo Mustar Dobrepolje 105.Rakar d.o.o. Ljubljana 205.Labi d.o.o. Domžale
6. Mizarstvo Podjed Kranj 106.Cesar Company d.o.o. Ljubljana 206.MEGA PROM & CO Ljubljana
7. Melodija Mengeš Mengeš 107.Gradiant Ljubljana 207.Koplast Horjul
8.Vojko Pelicon Koper 108.Adrijana Koželj s.p. Ptuj 208.Senčila Klander Ljubljana
9. Dip Ogolin Ogolin 109.Agencija Tik Tak Preddvor 209.Solelux Zagreb
10.Lesna industrija Verd Verd 110.Alkaloid d.o.o. Ankaran 210.Trademill Mejač & CO Kamnik
11.Marmor Hotavlje Hotavlje 111.Amal d.o.o. Ljubljana 211.XS Computer d.o.o. Trzin
12.Lesna Varaždin Varaždin 112.Andreja Marcola s.p. Kamnik 212.Resnik Mihael s.p. Kamnik
13.Mizarstvo Hribar Ribnica 113.Aniki d.o.o. Kamnik 213.Šuster d.o.o. Ljubljana
14.Zavesca Domžale 114.Antuš d.o.o. Ljubljana-Šentvid 214.Pepino d.o.o. Medvode
15.Dodi trgovina Domžale 115.Asia d.o.o. Škofja Loka 215.Moneli Plut s.p. Ljubljana
16.Semesadike Mengeš 116.Aterika d.o.o. Ljubljana 216.Remic Company d.o.o. Ljubljana
17.Ream d.o.o. Ljubljana 117.Trade Tomelj d.n.o. Mengeš 217.Mordor d.o.o. Ljubljana
18.Tonika d.o.o. BTC Ljubljana 118.Av-Biro Ljubljana 218.Mania d.o.o. Trzin
19.Hočevar Livar Kamnik 119.Balantič Bojan s.p. Komenda 219.Pirma d.o.o. Kamnik
20.C. Mars Ideal d.o.o. Komenda 120.Baldus Puh & CO. d.n.o. Ljubljana 220.PAPALINA Vrhnika Vrhnika
21.Tehnoluk d.o.o. Kamnik 121.Balon Commerce d.o.o. Domžale 221.Avto Seliškar Vrhnika
22.Semy d.o.o. Ljubljana 122.Biro hiša d.o.o. Ljubljana 222.Ream d.o.o. Trzin
23.Lukan servis Kamnik 123.Berlič Bojan Ljubljana 223.Pulzar d.o.o. Kamnik
24.Tropikal d.o.o. Kamnik 124.Čukgraf Postojna 224.Bar FONTANA Kamnik
25.Rovanšek svečarstvo Domžale 125.Časarov mlin Berkovci 225.Textop Ljubljana
26.Prevozništvo Rovanšek Rodica 126.ŠMT ŠTIMAC & CO Šmartno 226.Unaline Ljubljana
27.Trgovina Andrejček BTC Ljubljana 127.Šilec renata s.p. Ljutomer 227.P & D AVTO d.o.o. Maribor
28.Zbornica Kamnik Kamnik 128.Trgovina Tomi Vrhnika 228.Knjižnica Kamnik Kamnik
29.Livarstvo Žagar Trbovlje 129.Trgovina Tros Kamnik 229.Honda Ambrož Radomlje
30.Iskra Flexmatic Ljubljana 130.Uroš Oražem s.p. Mengeš 230.PTS Vauda d.o.o. Maribor
31.Quality Service Koper 131.Valter d.o.o. Radomlje 231.Livar d.d. Ivančna gorica
32.Lestroj Trzin Trzin 132.VD d.o.o. Kamnik 232.Kia Kušar
33.Mizarstvo Muster Kočevje 133. Vesna Sitar Kranj 233.Liko Vrhnika p.e. Borovnica
34.SMN Marketing Trzin 134.Vrtnarija Erika Radomlje 234.BELA STENA d.o.o.
35.Domax d.o.o. Ljubljana 135.Zlatorog Club Hacin Domžale 235.KOMPAS d.d.
36.Resman avtoservis d.o.o. Trebnje 136.Šabec Kalan oblikovanje Ljubljana 236.ISTRA TARTUFI
37.Grosist Žovlje Goran Mozirje 137.Štefe servis prodaja vozil Trzin 237.PRADA INŽENIRING d.o.o.
38.Mind d.o.o. Trzin 138.Skok David Nazarje 238.MASKI GORAN ŽOVLJE s.p.
39.Cvetličarna Kmetija AG Moste 139.Smail bar Domžale 239.GORIKT d.o.o.
40.Novak d.o.o. Trzin (ind. cona) 140.Tiskarna TIPOS Ljubljana 240.ISTRA TARTUFI TRGOVINA
41.Alpsport d.o.o. Kamnik 141.Talija Ribno 241.MILAX d.o.o.
42.Domgrad d.o.o. Ljubljana 142.Tarantela Medvode 242.K-T KOOLEKTIV d.o.o.
43.Mavisa d.o.o. Trzin 143.Tonika 2 Ljubljana 243.FILC d.d. Mengeš
44.Interevropa Ljubljana 144.Rehar d.o.o. Dobrna 244.ELEKO d.o.o.
45.Mesarstvo Posavec Mengeš 145.Sayonara d.o.o. Črnuče 245.AS KREATOR d.o.o.
46.Novi graniti d.o.o. Stranje 146.Oger d.o.o Trzin 246.WAB d.o.o.
47.Adriatic d.o.o. Ljubljana 147.Oracal center Ljubljana 247.Rajko Bergant s.p.
48.M I C Ljubljana 148.Osenk Plast Domžale 248.Robida Janez d.o.o.
49.Roletarstvo Berčan Ljubljana 149.Perne Gregor Komenda 249.O-KEY d.o.o.
50.Šarm d.o.o. Tekstil Kranj 150.Radio 94 Postojna 250.Frančiška Hribar s.p.
51.Brodoc d.o.o. Grosist Ljubljana 151.Maljevac Sonja s.p. Postojna 251.TOM TUKI d.o.o.
52.Računovodja Bašič Domžale 152.Mirjana Šajn s.p. Izola 252.AVTO MEHANIKA RAJKO BERGANT s.p.
53.Optika BARON&BARON Ljubljana 153.Nemet . d.o.o. Ljubljana 253.IRSA d.o.o.
54.Grosist maloprodajaMARMEJDI d.o.o. Kranj 154. Saop d.o.o. Niova Gorica 254.MAZUR d.o.o.
55.Trgovina Gumiks Kamnik 155.Nanking d.o.o. Kamnik 255.JAKLIČ SANDI s.p.
56.Pavašič & Belentin d.n.o. Ljubljana 156.Numerus d.o.o. Ljubljana 256.KONFEKCIJA ANJA
57.Titan Kamnik Kamnik 157.Avtoton d.o.o. Trebnje 257.SLOVENSKA HIŠA
58.Simax d.o.o. Domžale 158.Koradin s.p. Koper 258.Železnik janko s.p.
59.Občina Kamnik Kamnik 159.Krajnik d.o.o. Škofja loka 259.ČISTILNI SERVIS KAMNIK
60.Mibel d.o.o. Komenda 160.Kvas Igor s.p. Kamnik 260.JET d.o.o.
61.Tara d.o.o. Celje 161.Heser d.o.o. Radomlje 261.KOTIN d.o.o.
62.Bipis d.o.o. Kamnik 162.Interlux d.o.o. Ljubljana 262.Klub prešerne zdravljice
63.Lambda d.o.o. Radomlje 163.Janko Železnikar s.p. Ljubljana 263.CALCIO BAR
64.Liko Borles Borovnica 164.Foto Fantasy Nova Gorica 264.Niko Potočnik s.p.
65.Lipa Ajdovščina Ajdovščina 165.Mgan d.o.o. Domžale 265.Dugar d.o.o.
66.RR& Company Ljubljana 166.Dominko d.o.o. Brežice 266.Aktiva inženiring
67.Resman Mokronog d.o.o. Mokronog 167.Društvo slo. Skladateljev Ljubljana 267.Kapital finance
68.Taspo d.o.o. Celje 168.Elektro Likon Ajdovščina 268.Kapital holding
69.Slovenijales Martinjak 169.Albič Helena s.p. Kamnik 269.Aktiva team
70.Super »M« Kamnik 170.Birotehnik Ljubljana 270.TARTUFGROS d.o.o.
71.Tim trade d.o.o. Celje 171.Trans avto Postojna 271.STEKLARSTVO KRESAL
72.Tonika d.o.o. Ljubljana 172.Telek informacije d.o.o. Ljubljana 272.GOSTINSTVO ŠPORN
73.Šubus d.o.o. Ljubljana 173.Animax d.o.o. Mengeš 273.Štucin d.o.o.
74.Vida pletenine Domžale 174. Konjeniški klub Komenda Komenda 274.PINO MARKETING d.o.o.
75.Euroleder d.o.o. Domžale 175.Žibek comerce d.o.o. Ljubljana 275.HUA LIAN d.o.o.
76.Erent Anton Komenda 176.Moč športa Ljubljana 276.LIAN HUA
77.Zlatarstvo Štern Domžale-Kamnik 177.Šiviljstvo Bukovšak Medvode 277.SUPTI d.o.o.
78.Pajek d.o.o. Mengeš 178.Nemet d.o.o. Ljubljana 278.KGL LIVARSTVO
79.Glog-Lesna industrija Godovic Idrija 179.Penzion KAMRICA Kamnik 279.RODEX d.o.o.
80.Moos d.o.o. Vodice 180.Okrepčevalnica Orel Slovenska bistrica 280 INTERNET ROBERT PETERKA
81.Natas d.o.o. Mengeš 181.N.T.M d.o.o. Ljubljana 281.IMPLANT IZDELAVA ZAVES
82.Panta sport Mengeš 182.Dedra sport Kranj 282.SPLOŠNO GRADBENIŠTVO SPAHIČ
83.Livarstvo Livod Borovnica 183.Gostilna na obali Piran 283.GAJKOM d.o.o.
84.Usnjarstvo Vavpetič Radomlje 184.Tenit d.o.o. Ljubljana 284.PALOMA PIS
85.S graf Rodica 185.Texstil impex d.o.o. Ljubljana 285.AVTOCENTER-BREZJE
86.Meblo Nova Gorica 186.Aroma picerija Piran 286.LORGER VINKO S.P.
87.Od A do Ž Celje 187.RAR NOVI d.o.o. Ljubljana 287.TELUM, d.o.o.
88.Mizarstvo Komatar Kamnik 188.Gregori Quick d.o.o. Domžale 288.JAVORNIK d.o.o.
89.Nepremičnine Pirš Mengeš 189.Delta dil d.o.o. Domžale 289.BAR FRANKINJA
90.SPIN tenis Domžale 190.Projektno svetovanje Lužar leon 290.E & E PREVOZI
91.Dolčič Plastika Moste 191.Babilon 2 Domžale 291.LTO Bohinj
92.Alpak d.o.o. Kamnik 192.Tiko & Mar d.o.o. Ljubljana 292.INTERDENT, d..o.o.
93.Novoles Straža Novo mesto 193.Mramor Karmen Bohinj 293.POŽARNI SISTEMI d.o.o.
94.Ploskovno pohištvo Straža Novo mesto 194.Aktiva TEAM Domžale 294.BELROS LJUBLJANA d.o.o.
95.Trgovina Brank Vodice 195.P.G. group Ljubljana 295.Šenk Trade d.o.o.
96.Multimedia Trzin 196.Ocean Pacific d.o.o. Ljubljana 296.VALMAR GLOBAL d.o.o.
97.Polis Tim d.o.o. Kranj - Ljubljana 197.Aruba d.o.o. Ljubljana 297.ROLAND OSTROVŠKA s.p.
98.ˇVelosportˇ Škofja Loka 198.Gasilska zveza Postojna Postojna 298.GRIF MODNA TRGOVINA
99.Bernik Robert Selca 199.M3 d.o.o. Ljubljana 299.AVTOMEHANIKA COTMAN
100.Yuce-Računalniški inžinering Celje 200.ALPEM d.o.o. Domžale 300.Cvetličarna Tomc Ana s.p.
301.Capuder Impex d.o.o.
302.Hrast Milan s.p.
303.PREIS SEVNICA d.o.o.
304.FORTUNA TRADE d.o.o.
305.NOLIK d.d.